Sion

Sion

> misdrijven > slachtofferhulp

Slachtofferhulp
Category=Slachtofferhulp RSS feed
1 Aandacht doet spreken [Edit]Slachtofferhulp
Met de zorg en aandacht voor slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven is het nog maar matig gesteld. Dat is de mening van initiatiefnemers en deelnemers van de stichting. Met deze belangen organisatie voor slachtoffers en alle nabestaanden van slachtoffers ernstige geweldsdelicten willen zij bereiken dat er eindelijk echt wordt geluisterd naar al die slachtoffers en nabestaanden die nu vastlopen in het ambtelijk apparaat.
2 Seksueel geweld [Edit]Slachtofferhulp
Source http://www.seksueelgeweld.nl/Hulppagina over seksueel geweld met links naar hulpinstanties, lotgenotencontact en informatie over verschijnselen (fysiek en psychisch) bij slachtoffers van seksueel geweld.
3 Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit [Edit]Slachtofferhulp
De vereniging heeft een steunpunt ingericht ten behoeve van slachtoffers/ nabestaanden van ernstige geweldsdelicten. Verschillende slachtoffers of nabestaanden hebben de weg gevonden naar de vereniging voor advies en steun of een verwijzing. We proberen de politiek en het beleid te be√Įnvloeden door o.a. overleg met justitie, politici en belangenverenigingen voor verbetering van de positie van nabestaanden en slachtoffers.
4 VZW Benjamin [Edit]Slachtofferhulp
wij bieden hulp aan slachtoffers van parentale ontvoeringen
5 Zinloos geweld [Edit]Slachtofferhulp
Website van de Stichting Zinloos Geweld met als doelstelling het inzetten van een offensief tegen geweld in al zijn vormen. Op de site veel informatie omtrent het verschijnsel, de slachtoffers en over acties tegen geweld.